Nội Quy

Website meeygame.com là sân nghịch vui chơi cho tất cả những người yêu công nghệ cùng kiến thức và kỹ năng. Là khu vực đưa về số đông đọc biết, đầy đủ tin tức mới nhất về công nghệ năng lượng điện tử, điện auto, công nghệ công bố, viễn thông cùng đọc tin cho nhau những thành tựu chuyên môn mới nhất. Để tách rất nhiều hiểu lầm không mong muốn bọn họ sẽ :

Không bàn sự việc tương quan cho chủ yếu trị.
Không bàn vụ việc liên quan mang đến tôn giáo.
Không đả kích cá nhân giỏi tổ chức triển khai nào.
Không làm cho địa điểm điều đình giao thương các thành phầm không nằm trong các phạm trù trang web.
Bài viết hoặc bốn liệu nhằm viết bài bắt buộc tất cả mối cung cấp dẫn nếu chưa hẳn là sáng tác của bạn..