Gamesmafa

Người ở trong hành Hỏa là những người cường tvắt, có sức mạnh tương tự cùng với những người của hệ Kyên, tu luyện nội khí đặc điểm đúng cách cũng có thể đem lại tác dụng giỏi.

Bạn đang xem: Gamesmafa

Nơi hệ Hỏa hoàn toàn có thể bái sư học tập võ là Cái Bang nằm trong Chính phái: danh trấn Giang hồ nhờ vào cần sử dụng Đả Cẩu Bổng Pháp cùng Giáng Long thập Bát Ctận hưởng uy danh thiên hạ, chỉ truyền cho người có duyên. Thiên Nhẫn ở trong tà phái: Võ công Thiên Ma Giải Thể của Thiên Nhẫn chuyên dạy dỗ cách dụng lửa cũng là 1 trong kỳ thuật nhưng mà tương truyền là võ công của Tà giáo chỗ Tây Vực.


Lịch sử Cái Bang có thể nói là từ bỏ khôn xiết nhiều năm, danh xưng “Thiên Hạ Đệ Nhất Bang” chưa phải tự nhiên và thoải mái mà lại gồm. Nhờ ý thức quật cường cùng nhân số đông đảo, phái này luôn luôn chiếm phần một địa điểm đáng kể vào võ lâm Trung Ngulặng. Danh tiếng bên trên Giang hồ nước của Cái Bang lừng lẫy hàng ngàn năm, chức năng Ngọa hổ tàng long, thời như thế nào cũng có thể có.

Trong bốn bể Đông Tây Nam Bắc, chỗ nào gồm ăn mày, chỗ đó gồm Cái Bang. Những môn sinh vào bang yêu mến giúp sức nhau, chia sẻ rất nhiều trang bị, khiến cho một khối hận thống tốt nhất luôn luôn theo phò Chính nghĩa. Cái Bang tuyệt học tập đó là “Giáng Long Thập Bát Chưởng" với "Đả Cẩu Bổng".

Xem thêm: Game 7 Viên Ngọc Rồng 2 : Game Đối Kháng 7 Viên Ngọc Rồng 2, Game Songoku 12

Một số chiêu thức của Cái Bang: Đầu Thạch Vấn Lộ, Cái Bang Bổng Pháp, Giáng Long Ctận hưởng, Bổng Đã Ác Cẩu, Túy Điệp Cuồng Vũ, Hàn Long Hữu Hối.

*


*


*

Bản vật dụng môn phái

Xem hình phệ

*
Download
*
<1,136KB>


*
Sẽ giao trọng trách nhập môn đầu tiên cho tất cả những người mong mỏi tham gia Cái Bang, và giao trách nhiệm Cái Bang cấp 50 cho tất cả những người chơi cơ mà Lúc ngừng trách nhiệm các bạn sẽ được phong danh hiệu Đại Long Đầu, học được hai đại hay kỹ nổi dang giang hồ của Cái Bang là Kháng Long Hữu Hối với Bổng Đả Ác Cẩu.

Chi tiết về những trách nhiệm này các chúng ta cũng có thể tham khảo thêm tại đoạn trách nhiệm trường phái Cái Bang.